Ryobi MHI Graphic Technology Ltd.

762 Mesaki-cho
Fuchu-shi, Hiroshima-ken 726-8628
81-847-41-1111
81-847-43-6111